Algemene Voorwaarden

Tijdens de sessie en of/training

  • Je bent zelf verantwoordelijk om mijn vragen bij het intake voldoende te antwoorden en mij te informeren. Het betreft hier vragen over je gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen. Deze informatie vraag ik naar bij een intake of op het inschrijfformulier. Je kan de informatie ook altijd extra sturen via een mail.
  • Alle informatie die wordt verstrekt is vertrouwelijk. Persoonlijke vertrouwelijke informatie mag alleen gedeeld worden wanneer noodzakelijk bij intercollegiaal overleg.
  • Ervaart u ernstige lichamelijke klachten of psychische problemen raadpleeg altijd eerst uw huisarts.

Annuleringsvoorwaarden

1 Annuleren van afspraken coaching en energetische behandelingen

Cliënten kunnen afspraken tenminste 48 uur van te voren verzetten of annuleren. Afspraken welke binnen 48 en 24 uur verzet worden breng ik 30 % van het bedrag in rekening. Voor afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer er geen afmelding is wordt 100 % van het bedrag in rekening gebracht. Dit geldt voor alle trajecten en behandelingsvormen. Alleen voor trainingen en lezingen gelden andere afspraken. Bij aantoonbare overmacht, ga ik daar uiteraard soepel mee om.

2. Annuleren van trainingen

2a. Bij aanmelding van een training ontvang je een mail ter bevestiging. Je bent dan ingeschreven voor de training en ontvang een inschrijfformulier per post of digitaal. Een deel van het verschuldigde bedrag mag voldaan worden tot twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag of contant bij aanvang van de eerste trainingsdag. Wel vraag ik inschrijfgeld. Dit bedrag wordt per training aangegeven.

2b. Het is mogelijk een betalingsregeling in termijnen af te spreken. Dit kan alleen in overleg. Graag met motivatie per mail.

2c. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de training of bijeenkomst wordt het volledige bedrag gerestitueerd. Bij annulering tussen de vier weken en twee weken voor aanvang van de training of bijeenkomst wordt 50 % gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de betreffende training vindt geen restitutie plaats.

2d. Bij verhindering of annulering na aanvang van de training vindt geen restitutie plaats. Bij aantoonbare overmacht ga ik graag met je in gesprek.

2e. Voor trainingen geldt een minimaal aantal deelnemers van vier personen. Ook bij andere bijeenkomsten kan het zijn dat er een minimaal aantal aanmeldingen gevraagd wordt. Vaak ook om de waarde van de training te vergroten. De training is voor jezelf, maar juist feedback van andere naar de trainer kunnen waardevol zijn voor de groep. Ook oefenen we samen. Het is mogelijk dat wanneer het aantal aanmeldingen onder het gevraagde minimum blijft ik de training of bijeenkomst annuleer. Bericht hierover ontvang je per mail. Voor de training intuïtieve ontwikkeling geldt dat je dit bericht ontvangt 10 dagen voor we starten. Uiteraard wordt het trainingsgeld volledig geretourneerd wanneer al betaald.

2f. Een factuur betreffende het betaalde inschrijf- en cursusgeld kan desgewenst na aanvang van het betreffende programma door de deelnemer per mail opgevraagd worden, en zal binnen drie werkdagen per mail toegestuurd worden.

3. Verhindering van trainer / coach

Indien een training of lezing of coachsessie niet kan plaats vinden door ziekte of andere verhindering zal het op een later tijdstip opnieuw worden aangeboden. Alleen wanneer een deelnemer niet in staat is om deze vervangende bijeenkomst bij te wonen zal op dit deel van de training en wanneer nodig op het gehele onderdeel restitutie plaats vinden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial