Algemene Voorwaarden

Tijdens de sessies en of/training

 • Je bent zelf verantwoordelijk om mijn vragen bij het intake voldoende te antwoorden en mij te informeren. Het betreft hier vragen over je gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen. Deze informatie vraag ik naar bij een intake of op het inschrijfformulier. Je kan de informatie ook altijd extra sturen via een mail.
 • Alle informatie die wordt verstrekt is vertrouwelijk. Persoonlijke vertrouwelijke informatie mag alleen gedeeld worden wanneer noodzakelijk bij intercollegiaal overleg.
 • Ervaart u ernstige lichamelijke klachten of psychische problemen raadpleeg altijd eerst uw huisarts.

Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleren van afspraken coaching en energetische behandelingen

Cliënten kunnen afspraken tenminste 48 uur van te voren verzetten of annuleren. Afspraken welke binnen 48 en 24 uur verzet worden breng ik 30 % van het bedrag in rekening. Voor afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer er geen afmelding is wordt 100 % van het bedrag in rekening gebracht. Dit geldt voor alle trajecten en behandelingsvormen. Alleen voor trainingen en lezingen gelden andere afspraken. Bij aantoonbare overmacht, ga ik daar uiteraard soepel mee om.

2. Annuleren van trainingen

2a. Bij aanmelding van een training ontvang je een mail ter bevestiging. Je bent dan ingeschreven voor de training. Het verschuldigde bedrag mag voldaan worden tot twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag. Wanneer de factuur later in ontvangst is, dan uiterlijk binnen de 7 dagen betaaltermijn en voor aanvang training.

2b. Het is mogelijk een betalingsregeling in termijnen af te spreken. Dit kan alleen in overleg. Graag met motivatie per mail of telefonisch.

2c. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de training of bijeenkomst wordt het volledige bedrag gerestitueerd. Bij annulering tussen de vier weken en twee weken voor aanvang van de training of bijeenkomst wordt 50 % gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de betreffende training vindt geen restitutie plaats. Bij aantoonbare overmacht ga ik uiteraard graag met je in gesprek.

2d. Bij verhindering of annulering na opgave van de training vindt geen restitutie plaats. Bij aantoonbare overmacht ga ik uiteraard graag met je in gesprek.

2e. Voor trainingen geldt een minimaal aantal deelnemers van vier personen. Ook bij andere bijeenkomsten kan het zijn dat er een minimaal aantal aanmeldingen gevraagd wordt. Vaak ook om de waarde van de training te vergroten. De training is voor jezelf, maar juist feedback van andere naar de trainer kunnen waardevol zijn voor de groep. Ook oefenen we samen. Het is mogelijk dat wanneer het aantal aanmeldingen onder het gevraagde minimum blijft ik de training of bijeenkomst annuleer. Bericht hierover ontvang je per mail. Uiteraard wordt het trainingsgeld volledig geretourneerd wanneer al betaald.

 1. Verhindering van trainer / coach

Indien een training of lezing of coachsessie niet kan plaats vinden door ziekte of andere verhindering zal het op een later tijdstip opnieuw worden aangeboden. Alleen wanneer een deelnemer niet in staat is om deze vervangende bijeenkomst bij te wonen zal op dit deel van de training en wanneer nodig op het gehele onderdeel restitutie plaats vinden.

Privacy                                      

Voor een coachsessie zal ik tijdens het traject aantekeningen maken en leg hier als jouw coach een dossier van aan. Jouw dossier bevat deze aantekeningen. Soms over wat jij deelt en ook mijn eigen bevindingen of thema’s. Dit helpt mij om de sessie zo goed mogelijk uit te voeren. Ook beschrijf ik achteraf een oefening welke heeft plaats gevonden of mogelijke aandachtspunten/thema’s voor een volgende sessie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die je met mij hebt gedeeld.

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ook houd ik mij aan de geheimhoudingsplicht dat de gedeelde informatie tussen ons blijft. Wel kan het zijn dat ik met intervisie een thema deel of een case voorleg waarbij je naam niet genoemd wordt. Mocht ik wel je naam en geboortedatum willen benoemen omdat de collega dan meer informatie kan krijgen dan is dit altijd in mondeling overleg met jou.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Een enkele keer wordt het opgevraagd door een verzekeraar. Bijvoorbeeld coaching letselschade. Dan is er door jou altijd al toestemming gegeven bij verzekeraar en ontvang ik dit toestemmingsformulier.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens blijven bewaard zoals vereist.

PRIVACY FACTUUR

Hierop worden vermeld

 • Naam, adres en woonplaats – Naam werkgever bij bedrijfscoaching
 • De datum van verzenden factuur en start traject, training of datum bijeenkomst.
 • Een korte omschrijving van de reden van komst
 • De kosten van het consult
 • Factuurnummer

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial